+372 501 7284

Terassin runko tehdään syväkyllästetystä puusta. Mikäli terassin laudoituksen materiaalina käytetään muovia, komposiittilautoja, lehtikuusta tai lämpöpuuta, voidaan myös terassin runko rakentaa samasta materiaalista. Eniten käytetään terassirunkojen rakentamisessa kuitenkin syväkyllästettyä puuta. Palkkien sopiva poikkileikkaus on 50 x 100 ja 50 x 150. Palkkien poikkileikkauksen mukaan lasketaan myös niiden kantavuus. 50 x 100 palkkien etäisyyden pitäisi olla 1 m ja 50 x 150 palkkien etäisyys 1,5 m. Sillä tavalla rakennettu terassirunko ei taivu alaspäin. Terassilautojen kiinnitystä varten on palkkien jänneväli valittava niin, että lautoja olisi mahdollista sopivasti kiinnittää ja palkkien väli sopisi lautojen paksuudelle ja tyypille.

Esimerkiksi kun käytetään 120 x 28 syväkyllästettyjä terassilautoja, on palkkien sopiva jänneväli 0,6 m (mikäli käytetään noin sanottuja säästölautoja 95 x 26, tarvitaan enemmän runkomateriaalia, mikä tietysti kasvattaa kustannuksia).

Pienempää palkkiväliä tarvitaan, kun käytetään muovi- ja komposiittimateriaaleja.

Terassirungot rakennetaan ylensä kolmella tavalla:

  • Rinnakkaisista palkeista rakennettu kaksikerroksinen terassi (rinnakkaiset palkit tukeutuvat perustukseen).
  • Yksikerroksinen terassi poikittaisilla pienoilla (laudoituksen suunta muuttuu, laudoitus tukeutuu pienoihin).
  • Ristiin asennetuista palkeista rakennettava kaksikerroksinen terassirunko.

Käytetään myös erilaisia yhdistelmävaihtoehtoja sekä terassiportaiden erilaisia runkoratkaisuja.

Yksinkertaisin terassirunko on poikittaisista palkeista rakennettava kaksikerroksinen runko, jonka korkeus maasta on noin 0,3 m. Alimmaiset, 50 x 150 syväkyllästetyt palkit asennetaan tukipilareihin jännevälillä 1,5 metriä ja toisistaan 1 m etäisyydelle. Sillä tavalla jää päällimmäisen kerroksen 50 x 100 palkkien kantoväliksi 0,95 m. Päällimmäinen kerros tehdään 50 x 100 palkeista, jotka asennetaan alimmaisten päälle jännevälille 0,6 m (kun terassilaudan paksuus on 28 mm). Nyt on laudoituksen kantoväli 0,55 m. Lautojen ylimenevät päät lasketaan 2/5 kantoväliä (50 x 150 palkkien tapauksessa 0,6 m). Tuloksena on kestävä ja laadukas terassirunko.

Terassirungon rakenne riippuu terassin korkeudesta. Ennen terassin rakentamista on tehtävä piirustus, josta ilmenee rakennettavan terassin ja tietysti sen rungon ja perustuksen rakenne.

Me laadimme ensin terassin rungon ja perustuksen piirustuksen ja vasta sitten teemme tarjouksemme. Niin taataan tuloksen laatu ja vältetään myöhempiä ongelmia. Kun terassin rungon rakenne on tarkkaan harkittu, on myös laudoituksen tekeminen nopeampi ja helpompi.