+372 501 7284

Terassin perustuksen on oltava riittävän luja kestämään terassin pintaan kohdistuvia kuormituksia. Niitä kuormituksia saattavat kasvattaa talvisin terassille kerääntyvä lumi sekä mahdollisesti katolta putoavat lumi ja jääkimpaleet. Terassin perustukseen vaikuttavaa kuormitusta ei voi verrata koko talon perustukseen kohdistuvaan kuormitukseen, mutta terassin perustusta uhkaa routiva maa.

Terassin perustus betonipilareilla

Terassin perustus rakennetaan yleensä niin, että se ulottuu routarajan alapuolelle. Siihen soveltuvat hyvin pyöreät betonipilarit. Tietysti voidaan käyttää myös nauhaperustusta tai laattaperustus. Jos maapohja on vahvistettu ja tiivistetty soralla tai sepelillä, voi terassin perustus tukeutua suoraan sellaiseen maapohjaan. Tässä tapauksessa käytetään yleensä kevytharkkoja (Fibo-harkkoja). Perustus tehdään kevytharkoista myös tapauksissa, joissa routimisesta johtuvat liikkumiset ovat maaperän tyypistä riippuen epäoleellisia eivätkä vaikuta terassiin merkittävästi. Esimerkiksi Viron rannikkoseuduilla on monoliittinen kalkkikivi sen verran lähellä maapintaa, että terassin perustuksen voi rakentaa suoraan kalkkikiveen tai käyttää tavallista soraa. Laattaperustusta käytetään tapauksissa, joissa terassin yhteyteen rakennetaan allas tai muu rakennelma, joka sitä vaatii. Kun kyseessä on kattoterassi, niin sen pohjana on kattopäällyste. Sekä laattaperustus että kattoterassit edellyttävät tukirakenteita, joilla korvataan terassin perusta.

Terassien perustukset ja niiden tyypit

Kevytharkoista (Fibo-harkoista) rakennettu terassiperustus

Terassin perustus tehdään silloin kun maapohja on riittävän kestävä ja vakaa. Myös silloin kun kantava maakerros on suhteellisen lähellä maapintaa, enintään 0,4 m. Kevytharkoista tehty terassi perustus on myös edullisin vaihtoehto. Terassin perustuksen hinta vaikuttaa oleellisesti koko terassin hintaan. Myös maatöitä tarvitaan vähemmän. Suurimpana etuna on kuitenkin töiden nopeus, koska valmiita harkkoja on helppo asentaa ja leikata tarvittaviin mittoihin. Oleellista on myös se, että kevytharkkoon on helppo kiinnittää terassin runko, käyttämällä rakennuskulmia ja harkkoruuveja. On muistettava, että puu ei saa olla suorassa kosketuksessa perustukseen. Pitäisi käyttää muovisia rakennuskiiloja tai laittaa väliin bitumihuopaa.

Terassin perustus betonipilareilla

Terassin perustus tehdään betonipilareista niin, että se ulottuu routarajan alapuolelle. Näin vältetään routavahingot. Betonipilari valetaan pyöreään muottiin, jonka läpimitta 120 millimetriä. Betonipilareita on hyvä käyttää korkeissa terasseissa, jotka ovat usein metrin korkuisia. Niissä tapauksissa kevytharkot on liitettävä yhteen, mutta betonipilari valetaan yhtenäisenä.  Betonipilarin raudoituksessa käytetään kierretankoa, jolla on hyvä kiinnittää terassin runko perustukseen. Pilariperustuksen etuna ovat pienemmät routimisesta johtuvat vaarat ja perustuksen edullisempi hinta  nauha- tai laattaperustukseen verrattuna. Pyöreän muotin avulla valettu pilari on helppo tehdä oikean korkuisena rakennettavan terassin korkeuden mukaisesti.

Terassin rakentaminen laattaperustukselle

Tapauksissa, joissa terassi rakennetaan tasakatolle, jossa ei tarvita perustusta, tai laattaperustukselle, tehdään rungon alle tukirakenteet. Terassin tukirakenteet tehdään niin, että sade- ja sulavedet voisivat valua esteettömästi pois. Muuten estäisivät terassin rakenteet veden poistumista osittain tai kokonaan. Tukirakenteet estävät myös puun suoraan kosketuksen betonin tai kattomateriaaliin sekä takaavat terassin alla ilmanvaihdon. Tukirakenteina voidaan käyttää muovikiiloja ja rakennuskulmia sekä ruuvattavia jalkoja.