+372 501 7284

Terassin maapohjassa on suositeltavaa käyttää geotekstiiliä, jonka päälle laitetaan hiekkaa soraa tai sepeliä, välttääkseen kankaan liikkumista tuulen vaikutuksesta sekä myyrien ja muiden terassin alla liikkuvien eläimien toiminnan seurauksena. Geotekstiili erottaa kasvupohjan terassi alapinnasta. Sillä tavalla pienennetään riskiä, että pidemmät epäsuotavat kasvit kasvavat terassin laudoituksesta läpi. Sadevesi pääsee hiekka- ja sepelikerroksesta läpi nopeammin eikä geotekstiili estä sen imeytymistä maahan. Tuloksena on kuivempi pinta terassin alla. Terassin alla oleva maapohja ei saa olla kosketuksessa terassin runkoon. Muuten terassin puuosat eivät kuivu kunnolla ja saattavat lahota. Terassin alapinnan ja rungon väliin tulisi jättää noin 5 cm tuuletusrako, joka takaa ilmanvaihdon terassin alla.