+372 501 7284

Kansilaudoituksen asennus on terassin rakentamisen paras vaihe, jonka aikana koko terassi saa oman ilmeensä. Terassilaudoituksen asennus on se, joka näkyy ensiksi. Eniten pistävät silmään terassilaudoituksen asennusvirheet. Lautojen välit ovat epätasaisia tai jopa umpeen turvonneita. Virheiden välttämiseksi on noudattava asennuksen perusperiaatteita.

Terassilautojen kiinnitys ruuveilla päältäpäin

Terassilauta kiinnitetään palkkeihin. Palkkien väli määräytyy lautojen materiaalista ja mitoista. Terassilauta kiinnitetään palkkiin kahdella ruuvilla jokaiseen palkkiin. Laudat jatketaan palkkien keskikohdassa ja jatkokohdat kiinnitetään kahdella ruuvilla mahdollisimman kaukana laudan päästä, välttääkseen laudan halkeamisen.

Sopiva lautojen väli saadaan asettamalla sopivan mittainen palikka kansilautojen väliin. Puu paisuu ja kutistuu sään vaikutuksesta. Jos lautojen väli on liian pieni, saattaa se sateisella säällä paisua umpeen ja sadevesi ei pääse valumaan terassilta pois. Syntyvät lätäköt ja laudat paisuvat entisestään. Reunalaudat sahataan jiiriin.

Terassilautojen asennus esiporauksella

Esiporausta tarvitaan, kun käytetään hauraita terassilautamateriaaleja, esimerkiksi lämpöuuta, komposiittimateriaalia tai muovia. Myös silloin, kun halutaan upottaa ruuvinkannat. Esiporauksen tapauksessa muut ruuvausmenetelmät ovat samoja.

Terassilautojen kiinnittäminen piilokiinnikkeillä

Terassilaudat kiinnitetään kiinnikkeillä, kun halutaan, että kiinnitysruuvit jäisivät piiloon. Kiinnikkeet kiinnitetään terassin palkkeihin ja ne pitävät laudat kiinni puuhun jyrsityn uran välityksellä. Sitä varten jyrsitään tuotannon aikana terassilautoihin sopivat kiinnitysurat. Jotkut kiinnikkeet tarvitsevat asennuksen jälkeen kiristämistä.

Terassilautojen kiinnittäminen kiinnikkeillä altapäin

Terassilaudat kiinnitetään kiinnikkeillä altapäin silloin, kun halutaan jättää kiinnityskohta piiloon. Tässä tapauksessa voidaan käyttää myös lautoja joista puuttuu kiinnitysura. Laudat kiinnitetään kiinnikkeillä altapäin myös tapauksissa, joissa kiinnitysuria ei ole mahdollista syystä tai toisesta tehdä. Kiinnike kiinnitetään laudan alapuolelle. Lauta laitetaan paikkaansa ja painetaan edelliseen kiinnikkeeseen. Kiinnikkeen toinen puoli ruuvataan esiporatun reiän läpi palkkiin.